Política de protecció de dades

Als efectes d’allò previst al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) així com de la LO 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals, s’informa als usuaris d’aquesta pàgina Web que les dades de caràcter personal que faciliten a través d’ella, tant complimentant qualsevol formulari, como a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà seran tractades de conformitat amb la present Política de Protecció de dades.

Les dades seran tractats per les següents finalitats:

  1. Remisisó de comunicacions comercials publicitàries, inclòs a través de mitjans electrònics. A través de dites comunicacions, s’informarà als usuaris sobre els diferents esdeveniments, promocions, productes o serveis oferts tant per CET ARED INCLUSIÓ com per les empreses amb les que mantingui convenis de col·laboració i el sector d’activitat sigui el mateix que el de CET ARED INCLUSIÓ.
  2. Realitzar estudis estadístics. En concret, les seves dades i en el seu cas opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzades per estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar la nostra col·lecció, adequant les nostres ofertes a les seves preferències i/o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que faciliti com a conseqüència del seu accés al Portal.
  3. Registrar la seva alta a la Web, resoldre consultes, sol·licituds, inscripcions als esdeveniments, sortejos, promocions i altres activitats organitzades per CET ARED INCLUSIÓ o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de la companyia.
  4. Gestionar les comandes realitzades pels usuaris (processar les seves comandes online, inclòs l’enviament de correus electrònics i/o missatges de text per informar-li sobre l’estat d’un enviament, processar devolucions de comandes, contactar amb el client en cas que hagi algun problema amb alguna de les seves comandes o per altres motius de logística, etc.). En aquest suposat, les dades seran tractades sobre la base de la relació jurídica existent entre les parts, com a conseqüència de la prestació de serveis oferta. L’entrega de les dades per aquesta finalitat és obligatòria, no podent-se gestionar la comanda en caso contrari. Les dades seran conservades durant tot el temps en que es mantingui la relació de prestació de serveis i, encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que es poguessin derivar de la mateixa.

L’Usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal, o proporcionats mitjançant la complementació de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, conforme allò indicat anteriorment. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del Portal en el que es sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hiperenllaç, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de dades. S’adverteix a l’Usuari que per la realització de comandes es considerarà de caràcter obligatori proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, D.N.I.), domicili, telèfon, e-mail, i en el cas de ser necessari el número de targeta de crèdit, la seva data de caducitat i CVV, per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i prestació dels nomenats serveis oferts al Portal.

En el cas que se’ns hagin proporcionat dades de terceres persones és responsabilitat de qui ho faci informar-los de tot allò establert en aquesta clàusula i haver obtingut el seu previ consentiment per allò, conforme a l’establert a l’article 14 del RGPD.
Així mateix, CET ARED INCLUSIÓ informa que a través de les seves xarxes socials es publicaran esdeveniments, concursos, sortejos, promocions, campanyes o qualsevol altre tipus d’informació publicitària sobre els serveis que ofereix, acceptant l’usuari ser destinatari de tal informació pel sol fet de fer-se «amic» o seguidor» de CET ARED INCLUSIÓ a les xarxes socials. Si l’Usuari no desitja rebre aquesta informació en els seus perfils de les xarxes socials, haurà de deixar de seguir a CET ARED INCLUSIÓ en les mateixes.

CET ARED INCLUSIÓ garanteix als usuaris, en tot moment, l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat sobre les dades personals facilitades, en els termes disposats en el RGPD. Els usuaris de la Web podran exercir tals drets remetent una sol·licitud expressa, amb còpia del seu DNI, a qualsevol de les direccions de contacte abans indicades així com a Delegat de Protecció de Dades a través del mail info@fundacioared.org

CET ARED INCLUSIÓ es compromet en la utilització de les dades personals facilitades conforme a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades, respectant la seva confidencialitat així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La responsabilitat de l’Usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes es exclusiva, pel que en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, CET ARED INCLUSIÓ es reserva el dret a prohibir-li l’accés al Portal, sense perjudici de les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos. CET ARED INCLUSIÓ tampoc té l’obligació de verificar, i no verificar, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre sí mateixos, o sobre altres Usuaris. L’Usuari és per tot això responsable d’informar a CET ARED INCLUSIÓ de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagués proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la veracitat d’aquests.